♀ Clangulas Amalia

S46581/79
*1979-06-15
8 valpar / 2 kullar
S64403/76
SE UCH
Sennengårdens Åskar
S59788/73
CH
Apollo v Westring
SHSB195676
Porthos La Vaux
S29979/75
Gina-Plaisance
S01976/71
NO UCH SE UCH
Söderkullas Örli
S12870/70
INT UCH NORD UCH
Junker v Rappenfluh
S08860/67
Söderkullas Tatiana
S32306/77
Sennengårdens Anki
S05993/72
SE UCH NO UCH NORD UCH
Sennengårdens Mackie
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S17562/69
Bernina
S61541/72
SE UCH
Sennengårdens Namba
S12453/67
SE UCH
Söderkullas Vivo
S01976/71
NO UCH SE UCH
Söderkullas Örli